WhatsApp Image 2018-03-10 at 2.43.51 PM

શહેરા ખાતે તા ૧૦-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ “મિલ્ક ડે” તથા NDDB દ્વ્રારા રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના અંતર્ગત ગ્રામ્ય જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો

શહેરા ખાતે તા ૧૦-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ મિલ્ક ડે તથા  NDDB દ્વ્રારા રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના અંતર્ગત ગ્રામ્ય જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.જે પ્રસંગે દૂધ મંડળીના ચેરમેનWhatsApp Image 2018-03-10 at 2.43.51 PM WhatsApp Image 2018-03-10 at 2.43.47 PM WhatsApp Image 2018-03-10 at 2.43.45 PM WhatsApp Image 2018-03-10 at 2.43.33 PM WhatsApp Image 2018-03-10 at 2.43.40 PMશ્રીઑ, સેક્રેટરીશ્રીઓ તથા મંડળીના કમિટી સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો.

Tags: No tags

Comments are closed.